Združenje novinarjev in publicistov
Nadzorniki na Delu natisni

Eno je gotovo: Delova nadzornika Andrijana Starina Kosem in Stojan Zdolšek Maga ne prebirata posebno rada. Očitno si želita drugačnega branja, po vsej verjetnosti takega, ki ne bi tako zelo odstopalo od zapovedanih vsebin v večini slovenskih medijev. Zato sta v.d. odgovornemu uredniku Silvestru Šurli svetovala, da pripravi nov predlog uredniškega programa, kar je ta tudi storil. Vendar predlog ni bil sprejet, saj je Šurla v njem zahteval popolno avtonomijo od lastnikov, česar pa nadzornika nista hotela zagotoviti.

Zediniti se niso mogli niti o posebnih željah obeh nadzornikov glede posameznih vsebin tednika Mag, saj je Šurla te namige dojel kot grob pritisk na avtonomnost in neodvisnost uredništva, nadzornika pa sta njegov odziv ocenila kot neposlušnost, ki jo je treba kaznovati z objavo razpisa za mesto odgovornega urednika tednika. Po uradni razlagi naj bi tako uredili položaj odgovornega urednika, kar bi si kak naivnež utegnil razlagati s tem, da bo dosedanji v.d. urednika pač postal urednik s polnimi pooblastili. V resnici pa razpis seveda pomeni, da želita glavna nadzornika na ta položaj pripeljati nekoga z večjim razumevanjem za njune želje in potrebe. Da je res tako kaže tudi njuna najava, da sedanjega v.d. urednika ne bosta podprla.

Če bo namera uspela, Mag gotovo ne bo več imel vloge, ki jo je uspešno igral v vseh letih od ustanovitve, ko je v izrazito neuravnoteženem slovenskem medijskem prostoru ohranjal pozicijo drugačnosti. Prav pozicija nasprotnega stališča oziroma drugačnega mnenja pa je za nosilce moči vselej moteča. Če take nezaželene vsebine dosegajo naklado nekaj sto do nekaj tisoč izvodov, še nekako gre, če gre za naklado pet, deset ali celo več tisoč, se že najde način, kako časopis oziroma revijo ukiniti oziroma napraviti neškodljivo.

Delova nadzornika sta se imela od koga učiti.

Ozrimo se prvo leto po drugi svetovni vojni, ko je v tedanji Demokratični federativni Jugoslaviji vsaj formalno še obstajal strankarski pluralizem. Predsednik Demokratske stranke Milan Grol je bil nekaj mesecev celo podpredsednik vlade, a je kasneje odstopil, saj je uvidel, da služi za krinko pluralnosti totalitarnemu režimu, v katerem je imela partija popoln nadzor nad dogajanjem. Omenjena demokratska stranka je imela celo svoje glasilo, imenovano Demokracija, ki pa je po sedmi številki prenehala izhajati. Zakaj, se je takrat spraševala demokratična Evropa. Tuji novinarji pa so si drznili o tem povprašati celo Josipa Broza Tita. Brez vsake zadrege jim je odgovoril, da časopisa pač ni mogoče tiskati, ker so se temu uprli grafični delavci in kar v njegovi državi rečejo delavci, je seveda zakon. Najbrž na tem mestu ni treba omenjati, da je o tem, kaj naj rečejo delavci, poskrbela partija na oblasti.

V letih samoupravnega socializma pa sploh ni bilo šale. Zaradi karikature, na kateri so črne mravlje pridno delale, medtem ko so jih rdeče le priganjale oziroma lenarile, in temu podobnih nevarnih napadov na družbeno ureditev, ki so bili seveda posledica domnevno napačne uredniške politike, je leta 1983 Društvo novinarjev Slovenije kot izdajatelj ob pomoči SZDL odstavilo urednika humorističnega časopisa Pavliha Bogdana Novaka. Postopek je bil vzorno izpeljan po vseh načelih socialističnega samoupravljanja, končni rezultat pa je bil popoln uspeh. Kmalu po odstavitvi urednika, je izdihnil edini slovenski humoristični časopis, ki je bil res vreden tega imena.

Upali smo, da bo z uvedbo demokracije in pluralnosti v slovenski družbi minil čas poseganja politike v uredniško politiko posameznih medijev. Zmotili smo se in zgodovina se ponavlja. Kot farsa seveda. Nekaj razlik resda obstaja, vendar so veliko manjše kot se zdi na prvi pogled. Tito se je skliceval na to, da tiskarji opozicijskega glasila nočejo tiskati in časopis je bil ukinjen. Društvo novinarjev je pod dežnikom SZDL ugotovilo, da mora zaščititi družbeni red s posegom v uredniško politiko Pavlihe, kar je imelo za posledico propad časopisa. Delovima nadzornikoma pa se zdi potrebno zahtevati spremembo uredniške politike in vsebin revije, ki je v zadnjih nekaj mesecih prav v času urednikovanja Silvestra Šurle občutno povečala svojo prodajo, kar je za slovenske razmere rezultat, ob katerem bi si obliznil prste vsak lastnik. Prodaja in finance torej niso problem. Kaj torej moti lastnike, ki naj bi bili zainteresirani predvsem za donosnost kapitalskih vložkov? Vsebine in stališča, ki se razlikujejo od zapovedanih, kaj pa drugega. Kontinuiteta čuti, da je čas, ko mora spet prevzeti popoln nadzor nad mediji. Da bo ironija večja, ji revije ni treba ukiniti, le urednika po svoji meri si mora izbrati.

In vse to se dogaja v času, ko 570 slovenskih novinarjev obtožuje vlado zaradi domnevnih pritiskov nanje. Ironično pri vsej zadevi je, da te obtožbe letijo na politike, ki so pred prevzemom oblasti resda obljubljali pluralizacijo medijskega prostora, a nazadnje niso bili v stanju zaščititi niti že doseženega. Medtem, ko precejšen del slovenske novinarske srenje kaže s prstom na premiera, so v časopisni hiši Delo na delu nadzorniki. Medtem, ko prvi vpijejo 'držite tatu', nam drugi praznijo blagajno oziroma brišejo zadnje sledi mnenjske različnosti. Ja potemtakem čudno, če besedna zveza 'nadzorniki na delu' - ali če hočete 'nadzorniki na Delu' - nenavadno spominja na neko drugo podobno besedno zvezo.

V želji po ohranitvi vsaj minimalne medijske pluralnosti podpisniki tega pisma pričakujemo od članov nadzornega sveta in lastnikov Dela, da bodo ob imenovanju odgovornega urednika revije Mag zmogli dovolj modrosti in ne bodo spregledali podpore, ki jo Silvester Šurla uživa v uredništvu in ne nazadnje, kot je razvidno iz rezultatov prodaje, tudi med bralci.

 

Zlata Krašovec

Ljubljana, 3. december 2007

   

Sledi 357 podpisnikov:

Drago Jančar, Bogo Sajovic,Viktor Blažič, Niko Grafenauer, Tomaž Zalaznik, Lenča Ferenčak, Miki Muster, Franc Brdnik, Boris Štrubelj, Gabriela Vauhnik Helena, Schramberger Katarina, Marjera Novak, Marija Drenovec, Marija Vodišek, Vida Kuntarič, Savina Savšek, Danica Dvoraček, Zlata Stanek, Simona Luckmaun, Rozi Gabrielčič, Metod Berlec, Peter Colnar, Celestina Petrović, Janez Jerovšek, Andrej Aplenc, Boštjan More, Borut Pečnik, Davor Šef, Franc Zalaznik, Primož Zalaznik, Marija Zalaznik, Helena Zalaznik, TanjaZalaznik, Pavel Dolenc, Marija Horvat, Peter Vencelj, Vida Kocjan, Tino Mamić, Rožanec Valburga Lovec, Matej Zupančič, Polona Stanek, Klara More, Marija Brataševec, Franc Brataševac, Rener Milka, Hrib Lidija, Hrib Ivan, Mira Miladinović Zalaznik, Milena Hočevar, Peter Starič, Erik Krisch, Nataša Budihna, Blaž Wraber, Ivan Urbančič, Majcen, Maja Veselko, Marko Kranjec, Jože Olup, Danila Švara, Janez Stanek, Janko Kovačič, Roman Kolar, Urška Arko, Nika Valjavec, Igor Ferluga, Irena Demsar, Marjeta Ferluga-Gantar, Marija Krošel, Miran Mejak, Milan Starc, Lucka Berkopec, Andrej Marin, Jožica Marin, Barbka Marin, Katarina Marin, Matej Zupančič, Marija, Tanja Kropivsek, Luka Škrlep, Januša Tanko, Franc Mencin, Lili Vencelj Lesjak, Stane Mesar, Igor Penko, Branko Grošl, Rihard Conradi, Jožef Prša, Marija Rozman, Vera Cotman, Janez Cotman, Lado Hlebec, Antonija Škvarč, Jernej Bradač, Petra Mejač, Marjan Omahen, Darja Bučar, Marko Balant, Eric Tomas, Tadej Gabrič, Branko Cimperman, Vesna Pinter, Tatjana Zupančič, Edvard Kovačevič, Janko Marovt, Alojzij Cilenšek, Jana Debeljak, Dora Debeljak, Zlatko Debeljak, V. Javornik, Iva Brinovec, DragoRojnik, Boris Kolšek, Sonja Kolšek, Marina Sieberer, Tamara Sober, Tomaž Kiauta, Ivi Svetlin, Bojan Svetlin, Petra Berce, VladoBerce, Inka Korošec-Noč, Jože Korošec, Vinko Gorenak, Mihael Petrovič, Marija Ana Petrovič, Mihael Petrovič ml., Marko Vizjak,Andrej Muren, Drago Gorjup, Peter Kolenc, Valdij Peric, Vojko Simčič, Miroslav Zidar, Manja Škorc Kores, J.Bertole, MajdaPučnik Rudl, Bojan Lesar, Barbara Ferlič, Pavel Ferluga, Zvone Gabrijan, Ida Radan, Jurij Terglav, Matjaž Škrabl, Januš Rasiewicz, Marija Mahne, Istok Draksler, Marija Draksler, Miroslav Draksler, Marko Draksler, Bojan Kurinčič, Robert Strah, Otmar Colarič, Romana Logar, Rudolf Petan, Jože Povšič, Petra Bertoncelj, Jože Koprivnikar, Klemen Zajec, Videm - Dobrepolje, Mito Battelino, Petja Battelino, Ivan Viher, Ivan Kramar, Mihael Petrovič, Diana Cesar, Stanka Gašperšič, Kristina Iskra, Miran Iskra, Saša Veronik, Marinka Tepina, Marjetka Dolinar, Herica B. Kumer-Garbajs, Jasenka Soklič, Martin Rajko, Pavel Žakelj Bevec, Robert Kerštajn, Silva Štravs, Franc Štravs, Janez Lencl, Igor Gabriel, Boba Lojk, Viljem Podgoršek, Marko Ušaj, Boris Korenčan, Marko Zorec, Darja Džinić, Sonja Penko, Breda Petrinja, Štefka Logar, Ivan Marjan Seles, Matej Avbelj, Branko Hlad, Ales Grad, Tomaž Metelko, Bine Matoh, Stanislav Sedlak, Mitja Kušar, Elizabeta Horvat, Leon B. Lojk, Fanc Rogelšek, Tanja Drobnič, Janez Barle, Branko Družina, Gvido Pevec, Kamel Merdjadi, Zdenka Štafela, Tomaz Stebe, Boris Menard, Meta Hribar, Martin Hribar, Masa Merc, Janez Bučar, Jože Poličar, Joze Peternelj, Iva Pučnik Ozimič, Ivan Klemenčič, Matevž Tomšič, Lucija Šikovec Ušaj, Andrej Grabnar, Vladimir Kovačič, Tone Prevc, Jana Poličar, Iva Pučnik Ozimič, Milivoj Širca, Ana Voljč, Tomaž Hrovatin, Marko Brezavšček, Ivan Cunta, Ivan Lavrenčič, Ivan Rodman, Cveto Pirc, Andrej Horvatin, Tatjana Kastelic-Suhadolc, Mojca Skrinjar, Magda Prevc, Vinko Ovijač, Ivan SlamičPolde Blaznik, Eta Blaznik, Borut Meško, Polona Blaznik, Majda Udovč Kobol, Franc Bitenc, Marija Bitenc, Boris Stepanov, Štefka Dolenc, Karin Kambič, Vladimir Pavlič, Edvard Longer, Jožef Jelen, Joze Koporec, Kajetan Gantar, Julija Logar, Anton Urankar, Mitja Ljubeljšek, Nada Ljubeljšek, Aleš Majcenič, Miroslav Gomboc, Renata Klenovsek, Tomaž Marijan, Roman Kovac, Janez Črnej, Renata Črnej, Gusti Lazar, Wilan Gregorič, Nadja Gregorič, Janez Trost, Marinka Kurilić, Luka Kurilić, Anka Deržič, Marjanca Janežič, Boštjan Štefančič, Boštjan Rugelj, Jože Celjar, Jože Pogačnik, Božena Dirjec, Prepeluh Primož, Ivo Jakop, Ika Plevnik, Tomaž Marijan Jeglič, Roman Kovač, Bojan Rugelj, Kozem Igor, Pogačnik Jože, Celjar Jože, Rojina Mihaela, Vizjak Pavšič Mojca, Kvartič Eva, Zvetka Žen Terezija, Krisch Mojca, Rebolj Metka, Silva Perko, Marjetka Smolej, Martin Mlakar, Peter Karlič, Damjana Karlič, Jože Golob, Martina Golob, Nana Vehovec, Zmago Vehovec, Duša Vehovec Prah, Natasa Vehovec, Valerija Pungartnik, Natasa Kandus, Jure Donoša, Jože Arko, Alenka Žagar - Slana, Franci Ajdovec, Marijan Manček, Marija Manček, Polona Škornik, Jože Hozjan, Fedor Friderik Valentin, Tone Kuntner, Mrak Janez, Anton Zelenik,Nikolaja Zelenik, Anton Zelenik, Olivera Dostanič, Franc Žibert, Janez Stanovnik, Vlasta Stanovnik, Tonislav Gabrijel, MarijaZavrič, Jana Gaeta Habe, Marjeta Lampret - Taškov, Ana Marija Balon, Milan Balon, Angela Trlep, Stahič Taškov, Ana Hoćevar, Kotar Zinka, Humar Ada, Humar Metod, Gradišnik Bogataj Katarina, Rode Marko, Bogomir Sajovic, Bevc Miloš, Zupan Jože, Verk Janez, Trošt - Korenčan Slavka, Debeljak Janez, Marolt Nika, Kuhar Ivan, Ravnikar Mojca, Kuhar Anica, Kuhar Ivanka, Kuhar Ivan Ravnikar Ivan, Ravnikar Romana, Zupančič Peter, Jazbec Drago, Toplak Marija, Toplak Odon, Čebokli Ivan, Gošte Igor, Šetinc Milan, Krisch Mojca

 

 

 

 
facebook

twitter

Aktualno

Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
Gregor Knafeljc, stara zgodba
Mnogi novinarji glasno protestirajo, ker je novi odgovorni urednik tiskovni predstavnik podjetja brez ene same izkušnje iz novinarstva. Seveda je to sprenevedanje. V slovenskem medijskem prostoru je bilo podobnih nastavitev s strani kapitala (beri: politike) že nič koliko. Tu izkušnja manj ali več ni pomenila praktično nič. Še več, mnogi izkušeni novinarji in uredniki, ki so postali odgovorni uredniki, so bili povsem nesposobni. Da je to res vidimo njihove rezultate - naklade in branosti so zaradi nesposobnega vodenja tako padle, da se nekateri mediji ne bodo nikoli več pobrali. Mnogi zato životarijo in odpuščajo, nekateri pa bodo celo povsem propadli.
Preberite več ...
 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.