Združenje novinarjev in publicistov
Kodeks Združenja poklicnih novinarjev
Etični kodeks ameriškega Združenja poklicnih novinarjev natisni

Society of Professional Journalists - Združenje poklicnih novinarjev


 

 

Etični Kodeks

(Svoj prvi etični kodeks je ameriško Združenje poklicnih novinarjev prevzelo od Ameriškega društva časopisnih urednikov leta 1926. Člani Združenja so lastni kodeks napisali leta 1973 in ga dopolnili leta 1984 in 1987. Sedanji kodeks je bil sprejet na nacionalni konvenciji septembra 1996.)

Preambula

Člani Združenja poklicnih novinarjev verjamejo, da je obveščenost javnosti predhodnica pravice in osnova demokracije. Naloga novinarjev je, da podpirajo ta dva cilja tako, da iščejo resnico in podajajo pošteno in celotno sliko dogodkov in zadev. Vestni novinarji vseh vrst medijev in področij streme za tem, da služijo javnosti z natančnostjo in poštenostjo. Profesionalna neoporečnost je temelj kredibilnosti novinarja. Člane Združenja druži predanost moralnemu obnašanju in sprejemajo ta kodeks, ki določa načela in pravila o načinu dela.Iskanje resnice in poročanje o njej
Novinarji morajo biti pošteni, pravični in pogumni pri zbiranju, poročanju in interpretaciji informacij.

Novinar mora:

- Preveriti točnost informacije pri vseh virih in biti previden, da se tako izogne nenamernim napakam. Namerno popačenje dejstev ni dovoljeno v nobenem primeru.
- Biti vztrajen pri iskanju oseb, ki se pojavljajo v novicah, in jim dati možnost odgovora na navedbe o njihovih prestopkih.
- Navesti vire, kadar je to mogoče. Javnost ima pravico dobiti kolikor je mogoče veliko informacij o zanesljivosti vira informacije.
- Vedno vprašati vir po razlogih, preden mu obljubi anonimnost. Točno določiti pogoje povezane s kakršnokoli obljubo, dano v zameno za informacijo. Držati obljubo.
- Zagotoviti, da naslovov, podnaslovov, reklamnega gradiva, fotografij, video in avdio materialov, risb, zvočnih zapisov in dobesednih navedkov ne bo mogoče napačno interpretirati. Ne sme niti preveč poenostavljati niti poudarjati dogodkov ali okoliščin izven konteksta.
- Nikoli ne sme popačiti časopisne fotografije ali video posnetka. Povečava slike zaradi tehnične jasnosti je vedno dovoljena. Fotomontaže in foto ilustracije je treba označiti.
- Izogibati se zavajajočim oživljanjem dogodkov in insceniranih dogodkov. Če je ponovna aktualizacija nujna za zgodbo, je to treba navesti.
- Izogibati se skrivnim ali drugim nedovoljenim metodam zbiranja podatkov, razen kadar informacije, ki je vitalnega pomena za javnost, ni mogoče dobiti s tradicionalnimi metodami. Uporabo takšnih metod je treba obrazložiti v sami zgodbi.
- Nikoli ne sme napraviti plagiata.
- Pogumno povedati zgodbo o različnosti in obsegu človeškega doživljanja, tudi če to ni priljubljeno.
- Zavedati se svojih kulturnih vrednot in se izogibati vsiljevanju le-teh drugim.
- Izogibati se rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim in geografskim stereotipom ter stereotipom, povezanim s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim izgledom in socialnim položajem.
- Podpirati odprto izmenjavo pogledov, tudi tistih, s katerimi se ne strinja.
- Dati besedo tistim, ki je nimajo; uradni in neuradni viri informacij imajo lahko enako veljavo.
- Razlikovati med zagovarjanjem in poročanjem. Analiza in komentar morata biti označena in ne smeta popačiti dejstev in vsebine.
- Ločiti novico od oglaševanja in se izogibati hibridom, ki brišejo meje med obema.
- Zavedati se, da je njegova dolžnost tudi, da zagotovi, da je javnost seznanjena s tem, kako se vodijo javni posli, in da ima vpogled v vladne arhive.Minimiziranje škode
Moralni novinarji obravnavajo vire, subjekte in kolege kot človeška bitja, ki so vredna spoštovanja.

Novinar mora:

-Pokazati sočutje s tistimi, ki jih lahko prizadene neugodno medijsko poročanje. Posebno rahločuten mora biti z otroci in neizkušenimi viri informacij in osebami o katerih poroča.
- Biti rahločuten, kadar prosi ali objavi intervju ali fotografije ljudi, ki jih je doletela nesreča.
- Zavedati se, da zbiranje informacij in njihova objava lahko ljudem povzroči škodo ali jih spravi v neugoden položaj. Iskanje novic novinarju ne daje pravice do arogance.
- Zavedati se, da imajo privatne osebe večjo pravico do nadzora informacij, ki so objavljene o njih, kot javni uslužbenci in tisti, ki žele dobiti oblast in vpliv ter zbuditi pozornost. Samo izjemna javna potreba lahko opraviči vdor v zasebnost neke osebe.
- Pokazati taktnost. Ne dovoliti, da ga zapelje nizkotna radovednost.
- Biti previden pri identificiranju mladoletnih osumljencev kriminalnih dejanj ali spolnih deliktov.
- Biti razsoden pri navajanju imen osumljencev pred uradno vložitvijo obtožnice.
- Najti ravnotežje med osumljenčevo pravico do pravične sodbe in pravico javnosti do obveščenosti.Neodvisno delo
Edini interes novinarjev mora biti pravica javnosti do obveščenosti.

Novinar mora:

- Izogibati se nasprotujočim se interesom, resničnim ali navideznim.
- Izogibati se zvezam in aktivnostim, ki bi lahko kompromitirale njegovo dobro ime ali škodovale verodostojnosti.
- Odreči se darilom, uslugam, nagradam, brezplačnim potovanjem in posebnemu tretmanu ter se izogibati dodatni zaposlitvi, aktivnosti v politiki, državnih uradih in službah in javnih organizacijah, če bi to lahko kompromitiralo njegovo neoporečnost.
- Razkriti neizogibne konflikte.
- Biti pazljiv in pogumen, ko gre za odgovornost vplivnih ljudi.
- Odkloniti poseben tretman oglaševalcem in posameznikom ali skupinam s posebnimi interesi ter se upreti njihovim poskusom, da bi vplivali na poročanje.
- Biti pazljiv pri virih, ki ponujajo informacije v zameno za usluge ali denar; izogibati se nudenju plačila za novice.Odgovornost
Novinarji odgovarjajo svojim bralcem, poslušalcem, gledalcem in drug drugemu.

Novinar mora:

- Razložiti in pojasniti poročanje in biti pripravljen na dialog z javnostjo glede novinarskega obnašanja.
- Spodbujati javnost, da izrazi svoje pritožbe v zvezi s poročanjem javnih občil.
- Priznati napake in jih takoj popraviti.
- Razgaliti neetnične postopke novinarjev in medijev.
- Držati se istih visokih meril, ki jih zahteva od drugih.Prevod Lojzka Iskra, Ljubljana, Slovenija, september 1999.

Besedilo izvirnika: Code of Ethics 

 


facebook

twitter

Aktualno

Priča smo najbolj brutalnemu posegu politike v medije do zdaj

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo namero vladajoče koalicije, da po postopku, ki je predviden tako rekoč za izredne razmere v državi, zamenja vodstvo RTV Slovenija. Tako brutalnemu političnemu posegu politike v javno RTVS in medije do zdaj še nismo bili priča.

Preberite več ...
 
Stališče ZNP o popravkih medijske zakonodaje


Stališče in predlogi Združenja novinarjev in publicistov o treh predlogih novel, ki jih je v javno obravnavo dalo ministrstvo za kulturo.

Preberite več ...
 
Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.