Državni zbor z odvzemom akreditacije fotoreporterju Janiju Božiču krši lastna pravila natisni

Združenje novinarjev in publicistov opozarja, da je vodstvo Državnega zbora pri odvzemu akreditacije fotoreporterju Janiju Božiču kršilo lastna pravila. V zadnjem odstavku druge točke Pogojev za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru (Akreditacije) namreč dobesedno piše: »Postopek začasnega odvzema oziroma preklica veljavnosti akreditacije je dvostopenjski. Na prvi stopnji vodja Službe za odnose z javnostmi predstavnika medija, ki ne ravna v skladu s Pravili o hišnem redu in Pogoji za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru oziroma krši določbe Poslovnika Državnega zbora, opozori in o tem obvesti generalnega sekretarja Državnega zbora ter uredništvo, za katero predstavnik medija dela. Če se kršitve ponovijo, generalni sekretar na predlog vodje Službe za odnose z javnostmi akreditacijo prekliče oziroma začasno odvzame in o tem obvesti uredništvo in predsednika Državnega zbora.«
Generalna sekretarka DZ Mojca Prelesnik je obšla postopek za odvzem akreditacije fotoreporterju Janiju Božiču, saj ga je Služba za odnose z javnostjo v četrtek obvestila, da mu je akreditacija potekla in ga pozvala, naj si jo obnovi, v ponedeljek pa ga je obvestila, da so mu akreditacijo odvzeli, ker naj bi kršil njihove Pogoje za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru. Nenavadno je, da Državni zbor zahteva od novinarjev, da spoštujejo njihove pravilnike, ki jih vodstvo Državnega zbora samo ne spoštuje.
V skladu s Pogoji za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru, ki jih je sprejela generalna sekretarka Mojca Prelesnik 5. 5. 2009, bi morali medij, za katerega dela Jani Božič, najprej obvestiti o domnevni kršitvi omenjenega pravilnika, šele po ponovitvi kršitev pa sprejeti ukrep začasnega odvzema oziroma preklica veljavnosti akreditacije v Državnem zboru. Zato Združenje novinarjev in publicistov poziva Državni zbor oziroma njegovo generalno sekretarko, da spoštuje lastna pravila, še zlasti, če njihovo spoštovanje zahteva od novinarjev in fotoreporterjev ter nemudoma prekliče protipraven odvzem akreditacije fotoreporterju Janiju Božiču.
Združenje novinarjev in publicistov
Upravni svet
Igor Kršinar, predsednik
Ljubljana, 26. marca 2013