ZNP proti zapiranju sej programskega sveta RTVS natisni

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pred jutrišnjo tematsko konferenco Programskega sveta RTV Slovenija na temo javnosti sej in varstva osebnih podatkov opozarjamo, da varovanje osebnih podatkov ne more biti izgovor za to, da se izbira novega generalnega direktorja RTV Slovenija izvede zna za javnost zaprti seji programskega sveta. Občutljive osebne podatke je namreč mogoče brez težav prekriti, kar je tudi sicer običajna praksa, ki se jo poslužuje Informacijski pooblaščenec RS, ko javni interes narekuje razkritje dokumentov, ki vsebujejo tudi občutljive osebne podatke.

Vsako zapiranje sej pred javnostjo bi spominjajo na čase, ko so nedemokratični oblastniki svoje seje zapirali pred ljudstvom, hkrati pa zbuja sume koruptivnosti delovanja. Programski svetniki so predstavniki gledalcev in poslušalcev, zato bi morali delovati javno in pregledno. Še več, vse seje programskega sveta RTV Slovenija bi morali prenašati neposredno na enem od programov javne televizije. Le tako bi lahko gledalci in poslušalci celovito spremljali, kako njihovi predstavniki uresničujejo njihove interese na javni RTV, za katero plačujejo obvezni rtv-prispevek. Združenje novinarjev in publicistov zato poziva programske svetnike, naj se zavzemajo za odprtost in javnost svojih sej ter naj se zaprtih sej ne udeležujejo. Generalni direktor RTVS je javna funkcija, zato mora tudi njegova izbira potekati na za javnost odprti seji.

Upravni odbor ZNP (26. 3. 2017)