Izjava o izbiri novega generalnega direktorja RTVS natisni

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) meni, da bi bila izvolitev nekdanjega ministra za kulturo Uroša Grilca za generalnega direktorja RTV Slovenija norčevanje iz zakonodaje, zdrave pameti in vseh, ki si prizadevajo za neodvisnost civilne družbe in medijev od politike.

Po uradnih podatkih RTV Slovenija je med kandidati za generalnega direktorja tudi vodja urada za mladino na Mestni občini Ljubljana Uroš Grilc, ki je bil v času od marca 2013 do septembra 2014, ko je vlado vodila Alenka Bratušek, minister za kulturo. Na ta položaj je prišel iz Mestne občine Ljubljana, kjer je vodil oddelek za kulturo, kot minister je pripadal Pozitivni Sloveniji, ki jo vodi ljubljanski župan Zoran Janković.

Zakon o RTV Slovenija, ki je v veljavi od leta 2005, v 17. členu določa, da v programski svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile člani organov političnih strank, poslanci ali uslužbenci v Evropskem parlamentu in funkcionarji v EU, poslanci v Državnem zboru, ministri, predsednik vlade, predsednik republike, državni sekretarji in drugi funkcionarji vladnih organov, župani, državni svetniki itd.

Ker je bil Uroš Grilc minister v obdobju zadnjih petih let, ne bi mogel biti izvoljen v programski svet RTV Slovenija, po drugi strani pa mu zakonska določba ne prepoveduje imenovanje za generalnega direktorja RTV Slovenije, kar je svojevrstni absurd in v nasprotju z duhom zakona. Prepoved izvolitev političnih funkcionarjev v programski svet je namreč posledica tega, da je dolga leta svet RTVS vodil nekdanji predsednik stranke ZLSD Janez Kocijančič. Generalni direktor RTVS pa ima še večji vpliv na delo novinarjev javnega zavoda, ki morajo biti po zakonu neodvisni od politike, saj predlaga programske direktorje radia in televizije ter imenuje odgovorne urednike.

Združenje novinarjev in publicistov zato poziva programski svet, naj prestavi odločanje o generalnem direktorju za nekaj mesecev, do takrat pa naj državni zbor odpravi sporno vrzel v zakonu tako, da za generalne direktorje RTV Slovenija, njihove namestnike in pomočnike, programske in druge direktorje javnega radia in televizije ter njihove odgovorne urednike veljajo enaka pravila kot za člane programskega sveta iz prve, druge in tretje točke 17. člena zakona o RTV Slovenija.

V Združenju novinarjev in publicistov si prizadevamo za javno RTV, ki bo neodvisna od vsake politike, avtonomna, strokovna in pluralna. Državljani, ki za javno RTV plačujejo obvezni prispevek, si zaslužijo, da je ne vodijo politiki in donedavni politični funkcionarji. V nasprotnem primeru bo Združenje novinarjev in publicistov pozvalo državljane k bojkotu, reklamacijam in drugim oblikam neplačevanja obveznega RTV prispevka.


Upravni odbor ZNP, 9. 1. 2017

17. člen

(1) V Programski svet so lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.

(2) Člani Programskega sveta morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila tega zakona ter skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu tega zakona, ter statuta v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.

(3) V Programski svet ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:

člani organov političnih strank;

poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Evropskega parlamenta ali uslužbenke oziroma uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci) in funkcionarke oziroma funkcionarji (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) v organih Evropske unije;

predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, županje oziroma župani, ustavne sodnice oziroma ustavni sodniki, ministrice oziroma ministri, državne sekretarke oziroma državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;

generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji, predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in organov v sestavi, načelnice oziroma načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma tajnice ali tajniki občinske uprave.