Izjava o noveli zakona o dostopu do informacij javnega značaja natisni

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) že več let opažamo, da imajo novinarji pri pridobivanju informacij javnega značaja včasih izjemne težave. Zakonodaja glede tega ni najbolj ustrezna, saj so roki, do katerih mora javni uslužbenec novinarju odgovoriti na vprašanje, predolgi. Posebej skrbi tudi to, da iz nekaterih inštitucij, ki praviloma odgovarjajo na zadnji dan zakonskega roka, informacije po neuradnih kanalih kar kipijo. Zato imajo nekateri mediji obsodbe prej v rokah kot sami obtoženi.

Birokratizem nekaterih javnih uslužbencev, ki ovira tudi medijsko svobodo, pa sedaj dobiva še vodo na mlin. Vlada namreč predlaga določbo, po kateri bi lahko javni organ državljanom in novinarjem poleg materialnih stroškov, ki jih ima s pripravo informacije javnega značaja (kopiranje ipd.), zaračunal tudi delovne ure, ki jih javni uslužbenci porabijo za pripravo informacij. Temu v ZNP odločno nasprotujemo, saj gre za dodatno (finančno) omejevanje pridobivanja informacij javnega značaja. Javni uslužbenci so za svoje delo plačani že zdaj, in sicer iz javnih sredstev, zato dodatno plačilo za njihovo delo ni potrebno. Država bi se morala truditi, kako postati bolj prijazna in dostopna do svojih državljanov, ne pa, da se obdaja še z večjimi administrativnimi okopi.

Državljani, ki plačujejo davke in tudi delovanje javnih organov, imajo pravico vedeti, kaj se z njihovim denarjem dogaja. V njihovem imenu to počnejo tudi novinarji. Paradoksalno je, da bi morali za to še enkrat plačati.

ZNP se strinja z zahtevami organizacije Transparency International, katere slovenska podružnica je že protestirala zoper nove pristojbine. Zato poziva pristojne, naj še enkrat premislijo in zakonodajo spreminjajo le v prijazno do državljanov.

Upravni odbor ZNP (1. 10. 2015)