Mnenje ZNP o noveli medijskega zakona natisni

Novela zakona o medijih, ki jo je pripravilo ministrstvo za kulturo in je trenutno v javni obravnavi, je po mnenju Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) nedomišljena in pretirano kaznovalna, premalo natančna, v nekaterih ozirih pa tudi pomeni potencialno grožnjo svobodi govora in medijski pluralnosti.

Pretirano kaznovalna je novela v določbah, ki določajo denarne sankcije (na primer za kršitve glasbenih kvot). Ne gre namreč samo za pretvorbo iz slovenskih tolarjev iz veljavnega zakona v evre, ampak za drastično in nesorazmerno povečanje. Izrazito pretirana je tudi sankcija, ki omogoča zaplembo opreme medija. Te določbe (denarne kazni in zaplemba) ne omogočajo oblasti zgolj kaznovanje medijev, ampak tudi njihovo uničenje.

Res je sovražni govor posebej na spletu velik problem, ki ga je treba urediti, vendar razumno. Premalo natančna je novela v delu, ki govori o regulaciji sovražnega govora oziroma o odstranjevanju spletnih komentarjev s sovražnim govorom. Določba o "najkrajšem možnem času", v katerem mora spletni medij odstraniti komentar s sovražnim govorom, je namreč nejasna in pušča prevelik prostor samovoljnim interpretacijam in posegom katerekoli oblasti proti neposlušnim in preveč kritičnim (spletnim) medijem. Zato bi bilo treba bolj natančneje zapisati, v kolikšnem času mora biti komentar odstranjen. Pri tem bi bilo treba tudi zapisati, da ta čas začne teči od takrat, ko je urednik obveščen o sovražnem govoru.

Še zlasti, ker v Sloveniji glede tega, kaj je sovražni govor, vladajo več kot očitna dvojna merila. Pri regulaciji sovražnega govora je torej potrebna čim večja natančnost in jasnost novele, da bi ne bile določbe o regulaciji sovražnega govora zgolj pretveza za dušenje svobode govora in kritične misli.

ZNP se ne strinja z zaostrovanjem določb glede popravka. Črtati bi bilo treba tudi neživljenjsko določbo, da je treba popravek objaviti na enakem mestu, na katerem je bil objavljen sporen zapis. Dovolj je, če se določi, da mora biti popravek objavljen na enakovrednem mestu.

V noveli medijskega zakona pa ZNP pogreša tudi določbe, ki bi preprečile oglaševalski monopol največje komercialne televizije in nelojalno konkurenco na tem področju.


Upravni odbor ZNP (21. 6. 2015)