ZNP o kazenskem postopku zoper Mitjo Lomovška natisni

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) smo neprijetno presenečeni nad dvema dogodkoma, ki se tičeta tako pravosodja kot novinarske svobode. Eden od teh se nanaša na zadevo Baričevič. Kot je znano, je tožilstvo zoper višjo državno tožilko Dragico Kotnik vložilo obtožni predlog zaradi domnevne zlorabe tožilskih pooblastil. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja, ker naj bi novinarju posredovala tožilski dokument iz afere Baričevič. Pri tem se je tožilstvo spravilo tudi nad novinarja Mitje Lomovška, ker je od tožilke Dragice Kotnik pridobil dokument in ga objavil. Na tej podlagi mu tožilstvo očita napeljevanje h kaznivemu dejanju, ker je objavil tožilski predlog za izdajo odredbe za pregled telefonskih pogovorov - iz njega namreč izhaja, da so kriminalisti na Oražnovi ulici v Ljubljani, kjer so trije bulmastifi do smrti obgrizli lastnika Saša Baričeviča, našli sledove takrat neznane krvi. Gre za pomemben dosežek v raziskovalnem novinarstvu glede na to, da so bili v omenjeno afero vpleteni vplivni pripadniki elite, kar so hoteli državni organi prikriti pred javnostjo.

Pri vsem tem pa je najbolj škandalozno, da se je tožilstvo spravilo nad novinarja z očitkom »napeljevanja h kaznivemu dejanju«, kar pomeni zelo nevaren precedens in povsem sporno prakso, usmerjeno proti raziskovalnemu novinarstvu. Po novem je tako vsak poskus pridobivanja dokumentov »napeljevanje h kaznivemu dejanju«, kar hkrati pomeni velik udarec medijski svobodi v Sloveniji! Torej, če se novinar hoče izogniti kakršnemukoli pregonu, sploh ne sme poskusiti, da bi prišel do dokumentov, ki so zanimivi za javnost in ki bi mogoče potrjevali njegovo zgodbo.

Obenem pa smo v ZNP neprijetno presenečeni tudi nad razpletom tožbe Urške Čepin proti novinarju Bojanu Požarju. Kot je znano, je slednji objavil na svojem portalu Požareport posnetek erotične masaže, iz katerega je razvidno, da je erotično masažo opravljala prav ona. Kljub temu pa je bil Bojan Požar že pred letom dni po sojenju, ki je bilo zaprto za javnost, obsojen na denarno kazen sedem tisoč evrov, sodba pa je nedavno postala pravnomočna. Tožba je Požarja bremenila kaznivega dejanja zoper čast in dobro ime oziroma raznašanje zadev iz osebnega in družinskega življenja, ki lahko škodijo časti in dobremu imenu, čeprav je šlo dejansko za poslovne aktivnosti Urške Čepin in čeprav gre za javno osebo.


Upravni odbor ZNP (2. 10. 2014)