ZNP za primerno socialno varnost in primerne honorarje novinarjev natisni

Združenje novinarjev in publicistov lastnike medijev poziva, naj kljub finančni krizi novinarjem zagotovijo primerno socialno varnost in primerno plačilo. Slednje še posebej velja za mlade novinarje in novinarje, ki si zaradi starosti težje najdejo drugo primerno zaposlitev.

V zadnjih letih smo namreč vse bolj priča praksi, ko mediji novinarjev ne želijo zaposliti in jih silijo, da postanejo samostojni podjetniki. Ti pa nato praviloma brez pogodb, zanje opravljajo isto delo, kot so ga pred tem. Pri tem se jim honorar ne zviša ali pa se zviša le toliko, da lahko novinarji plačujejo le minimalne socialne prispevke, kar pomeni, da mediji praktično celotno breme, ki bi jim ga prinesla zaposlitev novinarja, prenesejo na slednjega. Ta pa mora poleg prispevkov za socialno varnost plačati še davek od honorarja, vodenje knjigovodstva, stroške prevoza na in z dela in podobno. Povečini gre za mlade novinarje, ki so tako na slabšem od njihovih nekoliko starejših kolegov.

Pogosta je tudi praksa, ko novinar (s pogodbo, pogosto pa tudi brez nje) več let dela pri mediju, ta pa ga kljub temu ne želi zaposliti, čeprav bi ga po zakonu moral, saj ima takšno delo vse znake redne zaposlitve.

Še dodatno je položaj novinarjev, ki delajo preko avtorskih pogodb, zaostrilo dejstvo, da je vlada z novim letom enormno obdavčila avtorske honorarje, medijske hiše pa so zvišan davek enostavno prenesle na novinarja, ki mu tako izplačujejo nižji honorar. Takšno ravnanje je nesprejemljivo, saj mora to breme nositi medijska hiša oziroma delodajalec. Medijske hiše tudi pozivamo, da kljub povišanim dajatvam za honorarje, novinarjem zagotovijo primerno plačilo. Pri tem je denimo primerno plačilo za novinarja, ki dela v elektronskih ali tiskanih medijih, vsaj 0,01 evra neto za računalniški znak.

Tam kjer so novinarji zaradi ukinitve medija ostali brez zaposlitve, pa medije pozivamo, naj jim z različnimi programi, ki so na voljo in jih zahteva tudi zakonodaja, pomagajo, da bodo čim prej našli drugo zaposlitev.

ZNP bo glede na to, da se položaj novinarjev vse bolj zaostruje, v prihodnje zbiral podatke o tem, katere medijske hiše kršijo dobro prakso pri zagotavljanju socialne varnosti in primernih honorarjev za novinarje.

Upravni odbor ZNP (21. 5. 2014)