Izjava ZNP ob 5. novembru natisni

Združenje novinarjev in publicistov se ob 5. novembru pridružuje
akciji, v kateri lahko novinarji z različnimi akcijami opozorijo na težave,
s katerimi se soočajo, in na anomalije, ki jih opažajo v medijskem prostoru
ali sicer v družbi. V ZNP največjo težavo slovenskega medijskega prostora
vidimo v nepluralnosti samih medijev, saj še vedno prevladujejo levo
usmerjeni mediji, ki po nekaterih opravljenih raziskavah (primer:
http://www.arhiv.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/mediji/Stanje_medijskega_pluralizma_v_Sloveniji.pdf)
o dogajanju v slovenski družbi poročajo precej pristransko. V ZNP menimo,
da bi morala država z medijskimi ali podobnimi skladi poskrbeti za večjo
pluralnost medijev ali pa da bi morali sami mediji poskrbeli za večjo
pluralnost znotraj samih sebe. Še posebej slednje velja za Radiotelevizijo
Slovenija, ki je javen medij, financiran z obvezno rtv-naročnino, a
kljub temu kaže, da je precej daleč od pluralnosti.
V ZNP opozarjamo tudi na težak položaj novinarjev, posebej tistih, ki več
let delajo preko avtorskih pogodb (ali pa nimajo niti teh) ali pa so morali
za to, da lahko delajo, odpreti S.P. oziroma si urediti status svobodnega
novinarja. Večina teh novinarjev se ponavadi prebija iz meseca v mesec, pri
čemer so v vsakem trenutku prepuščeni na milost in nemilost urednikov in
direktorjev, ki lahko v vsakem trenutku odpovejo sodelovanje. Slednje pa
vpliva tudi na njihovo neodvisnost, saj morajo pogosto pisati tako, kot
narekujejo uredniki.

 

Upravni odbor