ZNP obsoja linč Vinka Vasleta natisni

Združenje novinarjev in publicistov ostro obsoja zažiganje fotografij in javne napade na urednika in novinarja Vinka Vasleta, ki smo jim bili priča s strani skrajnežev na nedavnem protestnem shodu v Ljubljani. Takšna sprevržena ravnanja skrajnežev pomenijo nedopusten napad na novinarsko svobodo, na svobodo govora in javnega izražanja ter predstavljajo doslej v Sloveniji še ne poznano obliko ekstremnega sovražnega in napadalnega govora z jasnimi elementi nasilja, uperjenega zoper novinarje. Dejanje zažiga fotografij priznanega urednika in novinarja predstavlja tudi neposredno grožnjo za izbruh fizičnega nasilja zoper novinarja, zato zahtevamo, da pristojni organi ugotovijo identiteto storilcev takšnih sprevrženih dejanj ter jih ustrezno kazensko sankcionirajo.

Ob tem je zaskrbljujuče tudi dejstvo, da na to sprevrženo nasilno dejanje zoper novinarja ni reagirala nobena uradna institucija, ki bi morala to svobodo varovati v največji možni meri. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da na javni sovražni napad na svojega urednika in novinarja ni reagiralo niti vodstvo podjetja TSMedia, ampak je dogodek (namenoma?) prezrlo. Takšno neodzivanje na skrajne oblike sovražnosti zoper novinarje in novinarsko svobodo lahko napeljuje na sklep, da jih omenjeni podpirajo in se z njimi strinjajo. Zato javno pozivamo vodstvo TSMedia, da se do dogodka opredeli in pojasni, kakšne ukrepe je sprejelo za zaščito osebne varnosti urednika in novinarja Vinka Vasleta.

Obenem opozarjamo na nenavadno naključnost dejstva, da je vodstvo TSMedia urednika in novinarja Vinka Vasleta s sklepom o razrešitvi odstavilo z mesta odgovornega urednika spletnega medija Planet siol.net takoj po sprevrženem in skrajnem izrazu sovražnosti zoper njega, izraženim z zažiganjem njegove fotografije. Takšno odločitev vodstva TSMedia lahko razumemo zgolj kot zavestno pristajanje na diktat sovražnega govora in nasilja zoper novinarja in podleganje ali celo strinjanje z zahtevami po omejevanju svobodnega in avtonomnega novinarskega izražanja.


Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet
Igor Kršinar, predsednik

Ljubljana, 4.12.2012

Vinko Vasle razrešen nezakonito

http://www.reporter.si/slovenija/vinko-vasle-razre%C5%A1en-protizakonito-odstavili-tudi-jo%C5%BEeta-bi%C5%A1%C4%8Daka/13026