Informacijska pooblaščenka šikanira novinarje natisni

Združenje novinarjev in publicistov obsoja poseg informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar oziroma njej podrejenega Marijana Čonča, državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, v novinarsko delo novinarjev TV Slovenija, POP TV in Požareporta. Zaradi novinarskega razkrivanja prikritega lastništva ciprskih podjetij, za katerimi stojita Jure in Damijan Janković, sinova Zorana Jankovića, pretendenta za mesto premierja na skorajšnjih volitvah, je Čonč na novinarje naslovil poziv, naj mu v roku petih dni pošljejo pisno izjavo v zvezi s to temo.

Med drugim od njih zahteva pojasnilo, na kakšen način in na kakšni pravni podlagi so novinarji pridobili dokumente o prometu na bančnem računu Jureta Jankovića, na kakšni pravni podlagi in s kakšnim namenom so objavili dokument s podatki na bančnem računu Jureta Jankovića, na kakšem način in na kakšni podlagi so pridobili dokumente o lastništvu ciprskih podjetij Jureta Jankovića. Čonča zanima še, ali so podatke dobili iz javnih virov in iz katerih, od novinarjev je zahteval celo naj mu pošljejo fotokopije vseh navedenih dokumentov.
Na uradu informacijske pooblaščenke Pirčeve očitno težko sprejemajo 39. člen ustave, ki zagotavlja svobodo izražanja, posebej tisti del, da lahko vsak svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Prav tako so jim španska vas osnove novinarske etike, med drugim, da morajo novinarji preverjati točnost zbranih informacij, kar lahko najbolje potrdijo prav s predstavljanjem dokumentov javnosti, novinar prav tako ne sme zamolčati ključnih informacij. Neznana jim je tudi pravica novinarja, da po dogovoru zagotavlja anonimnost svojih virov.

Da gre pri temi, kjer se razkriva omrežje prikritih podjetij v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, preko katerih kupujeta zemljišča v Ljubljani, ki jim njun oče s svojo listo v mestnem svetu spreminja namembnost in s tem zvišuje ceno, za interes javnosti, ni potrebno posebej razlagati. Še zlasti, ker je Zoran Janković ob najavi kandidature izjavil, da gre na volitve zato, da bo poskrbel, da njegova sinova ne bosta več ožigosana. Kot kaže, obstajajo tudi nekateri drugi, javnosti prikriti interesi, zakaj Pirčevo in Čonča to razkrivanje tako zelo moti.

ZNP vse novinarje, na katere se protipravni poseg nanaša, poziva, da informacijski pooblaščenki oziroma nadzorniku ne dajejo nikakršnih informacij glede virov, pravne podlage, namena razkrivanja, od kod jim podatki. Tega namreč niso dolžni storiti, še več, z izpolnitvijo nekaterih zahtev bi celo kršili novinarski kodeks. Prav tako menimo, da novinarji informacijski pooblaščenki niso dolžni "posredovati" nobenih fotokopij navedenih dokumentov, do njih lahko pride pooblaščenka samo s sodno odredbo.
Za opravljeno delo v tej zadevi si novinarji zaslužijo kvečjemu pohvalo in so lahko zgled kolegom, saj kažejo, kaj je bistvo novinarskega dela. Grobi poseg zoper to razumemo kot nedopusten pritisk na novinarje, da ukrepe nekaterih politikov, s katerimi prek prikritega lastništva podjetij bogatijo sami, njihovi družinskih člani, prijatelji, ne bi razkrivali.

 

 

Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet

Igor Kršinar, predsednik združenja

 

Ljubljana, 4. novembra 2011

 

Pripis: V času sprejemanja te izjave še nismo bili seznanjeni, da je iz enakih razlogov informacijski pooblaščenec sprožil tudi Požareportu, zato velja podpora tudi temu mediju kot tudi drugim novinarjem, ki bi se lahko znašli v postopku iz enakih razlogov v prihodnosti.

 

Odgovor informacijske pooblaščenke pa si preberite na tej povezavi:

http://www.rtvslo.si/slovenija/pirc-musar-znp-bi-tezko-bolj-udaril-mimo/270127