Izjava o zaslišanju novinarjev pred preiskovalno komisijo natisni

Preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje izdajanje Slovenskega tednika in Ekspresa, je napovedala, da bo na prihodnjih sejah zaslišala tudi novinarje, ki so po njenih podatkih pisali za katerega od preiskovanih brezplačnikov. Med drugim je kot pričo želela zaslišati tudi odgovorno urednico Ekspresa Barbaro Smisl, ki po nasvetu odvetnika na zastavljena vprašanja ni odgovarjala.

Združenje novinarjev in publicistov ostro protestira, da si politični organ, kar ta preiskovalna komisija je, drzne na svoje seje vabiti posameznike ali posameznice, ki se ukvarjajo z novinarskim delom.  Po našem trdnem prepričanju nobena komisija – pa četudi se imenuje preiskovalna – nima nobene pravice, da zaradi povsem političnih in tudi politikantskih obračunov vabi in zaslišuje novinarje.

Delo urednikov ali novinarjev v omenjenih zgodbah z brezplačniki, ki jih preiskuje komisija pod vodstvom Melite Župevc (SD), nima nobene zveze s preiskovalnim predmetom, kot je definiran za »delokrog« te komisije. Združenje novinarjev in publicistov zato ocenjuje, da gre za grob politični napad na novinarski poklic, za degradacijo tega poklica nasploh in za poskus zastraševanja posameznih novinarjev, ki sedanji vladi in koaliciji niso naklonjeni.

Združenje novinarjev in publicistov zato vsem novinarjem ali urednikom, ki bi jih ta komisija v prihodnje vabila kor priče, svetuje, da se prostovoljno tem vabilom ne odzovejo. Gre namreč za politični poseg v njihovo integriteto in profesionalno etiko.

Če bo preiskovalna komisija vztrajala pri zaslišanju novinarjev, bo združenje o tem obvestilo mednarodno javnost in tuja diplomatska predstavništva v Ljubljani.

 

Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet

Igor Kršinar, predsednik združenja

 

Ljubljana, 12. januarja 2011