ZNP ostro zavrača osnutek medijskega zakona natisni

Združenje novinarjev in publicistov meni, da osnutek zakona o medijih, ki ga je predstavila ministrica za kulturo Majda Širca, ni sprejemljiv za nadaljnjo obravnavo, saj tudi ni primerljiv z zakonodajo nobene članice EU ali druge demokratične države. Poleg tega nas vrača v stare čase, za katere sta bila značilna totalitarni način razmišljanja in omejevanje svobode izražanja.

Osnutek zakona o medijih namreč med drugim v slovenski prostor znova vnaša zloglasni verbalni delikt. Ta je bil v 133. členu kazenskega zakonika Jugoslavije opredeljen kot »sovražna propaganda« in je v komunističnem totalitarnem režimu inkriminiral kritiko tedanje oblasti ter oblastnikov. Zaradi verbalnega delikta je bil lahko posameznik obsojen na deset let zapora, Širca pa zdaj grozi celo z ukinitvijo »malopridnih« medijev.

Mednje bodo šteli tisti, ki bodo po mnenju njej podrejenega inšpektorja spodbujali k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju ali vojni, ter izzivali narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. Kateri so ti malopridni mediji, torej ne bo ugotavljalo sodišče v kazenskem postopku pač pa kar inšpektor po lastni presoji. Slednji bo lahko izdajatelja za tovrstni verbalni delikt kaznoval tudi z globo do 125 tisoč evrov, kar za večino medijev pomeni enako kot ukinitev.

Podobni represivno-oblastniški miselni vzorec se kaže tudi v določbi osnutka medijskega zakona, po kateri bodo prepovedane lastniške koncentracije v medijih, ki ogrožajo javni interes. Kaj je javni interes, bo odločala petčlanska komisija, v kateri bo štiri člane imenovala ministrica za kulturo, torej bo šlo za politično odločitev, s katero bo oblast omejevala gospodarsko svobodo na področju medijev.

Kot vrhunec političnega prevzema medijev pa iz osnutka zakona grozi določba, po kateri bo moral vsak izdajatelj medija obvezno v vsebinski zasnovi določiti tudi vrednotno usmeritev medija, predvsem svetovnonazorsko opredelitev v povezavi z izražanjem mnenj in stališč medija.

Pri Združenju novinarjev in publicistov poudarjamo, da gre pri opisanem zgolj za vrh ledene gore nezaslišanega poskusa poseganja v ustavno zagotovljeno svobodo izražanja, ki veje skozi celoten osnutek zakona. Zaradi takšnega škandaloznega ekscesa pričakujemo, da bo ministrica za kulturo osnutek zakona o medijih takoj umaknila iz obravnave.

Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet

Igor Kršinar, predsednik

 

Ljubljana, 15. septembra 2010