Združenje novinarjev in publicistov
Glavne novice
Igor Kršinar novi predsednik Združenja novinarjev in publicistov natisni

Ljubljana, 20.6.2009 - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je po odstopu Petra Jančiča z mesta predsednika ZNP na izrednem občnem zboru v Ljubljani izvolilo Igorja Kršinarja, novinarja tednika Reporter, za novega predsednika združenja. Za podpredsednico ZNP je bila izvoljena publicistka Zlata Krašovec.  

igor-krsinar

Igor Kršinar

 
Odstop predsednika Združenja novinarjev in publicistov natisni

Ljubljana, 6.6.2009 - Kot predsednik združenja novinarjev in publicistov odstopam s položaja, ker je bila v imenu Upravnega sveta, ki ga predsednik vodi,  javnosti posredovana izjava o primeru Ultra, ki s predsednikom združenja ni bila usklajena, o kateri ni bilo korektnega glasovanja in je kot predsednik združenja javnosti tudi nisem poslal.

Ker menim, da je ravnanje mimo predsednika, ko je ta dosegljiv nedopustno, odstopam s funkcije.

Peter Jančič

Preberite več ...
 
Etični kodeks ameriškega Združenja poklicnih novinarjev natisni
Society of Professional Journalists - Združenje poklicnih novinarjev

Etični Kodeks

(Svoj prvi etični kodeks je ameriško Združenje poklicnih novinarjev prevzelo od Ameriškega društva časopisnih urednikov leta 1926. Člani Združenja so lastni kodeks napisali leta 1973 in ga dopolnili leta 1984 in 1987. Sedanji kodeks je bil sprejet na nacionalni konvenciji septembra 1996.)

Preambula

Člani Združenja poklicnih novinarjev verjamejo, da je obveščenost javnosti predhodnica pravice in osnova demokracije. Naloga novinarjev je, da podpirajo ta dva cilja tako, da iščejo resnico in podajajo pošteno in celotno sliko dogodkov in zadev. Vestni novinarji vseh vrst medijev in področij streme za tem, da služijo javnosti z natančnostjo in poštenostjo. Profesionalna neoporečnost je temelj kredibilnosti novinarja. Člane Združenja druži predanost moralnemu obnašanju in sprejemajo ta kodeks, ki določa načela in pravila o načinu dela.Iskanje resnice in poročanje o njej
Novinarji morajo biti pošteni, pravični in pogumni pri zbiranju, poročanju in interpretaciji informacij.

Novinar mora:

- Preveriti točnost informacije pri vseh virih in biti previden, da se tako izogne nenamernim napakam. Namerno popačenje dejstev ni dovoljeno v nobenem primeru.
- Biti vztrajen pri iskanju oseb, ki se pojavljajo v novicah, in jim dati možnost odgovora na navedbe o njihovih prestopkih.
- Navesti vire, kadar je to mogoče. Javnost ima pravico dobiti kolikor je mogoče veliko informacij o zanesljivosti vira informacije.
- Vedno vprašati vir po razlogih, preden mu obljubi anonimnost. Točno določiti pogoje povezane s kakršnokoli obljubo, dano v zameno za informacijo. Držati obljubo.
- Zagotoviti, da naslovov, podnaslovov, reklamnega gradiva, fotografij, video in avdio materialov, risb, zvočnih zapisov in dobesednih navedkov ne bo mogoče napačno interpretirati. Ne sme niti preveč poenostavljati niti poudarjati dogodkov ali okoliščin izven konteksta.
- Nikoli ne sme popačiti časopisne fotografije ali video posnetka. Povečava slike zaradi tehnične jasnosti je vedno dovoljena. Fotomontaže in foto ilustracije je treba označiti.
- Izogibati se zavajajočim oživljanjem dogodkov in insceniranih dogodkov. Če je ponovna aktualizacija nujna za zgodbo, je to treba navesti.
- Izogibati se skrivnim ali drugim nedovoljenim metodam zbiranja podatkov, razen kadar informacije, ki je vitalnega pomena za javnost, ni mogoče dobiti s tradicionalnimi metodami. Uporabo takšnih metod je treba obrazložiti v sami zgodbi.
- Nikoli ne sme napraviti plagiata.
- Pogumno povedati zgodbo o različnosti in obsegu človeškega doživljanja, tudi če to ni priljubljeno.
- Zavedati se svojih kulturnih vrednot in se izogibati vsiljevanju le-teh drugim.
- Izogibati se rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim in geografskim stereotipom ter stereotipom, povezanim s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim izgledom in socialnim položajem.
- Podpirati odprto izmenjavo pogledov, tudi tistih, s katerimi se ne strinja.
- Dati besedo tistim, ki je nimajo; uradni in neuradni viri informacij imajo lahko enako veljavo.
- Razlikovati med zagovarjanjem in poročanjem. Analiza in komentar morata biti označena in ne smeta popačiti dejstev in vsebine.
- Ločiti novico od oglaševanja in se izogibati hibridom, ki brišejo meje med obema.
- Zavedati se, da je njegova dolžnost tudi, da zagotovi, da je javnost seznanjena s tem, kako se vodijo javni posli, in da ima vpogled v vladne arhive.Minimiziranje škode
Moralni novinarji obravnavajo vire, subjekte in kolege kot človeška bitja, ki so vredna spoštovanja.

Novinar mora:

-Pokazati sočutje s tistimi, ki jih lahko prizadene neugodno medijsko poročanje. Posebno rahločuten mora biti z otroci in neizkušenimi viri informacij in osebami o katerih poroča.
- Biti rahločuten, kadar prosi ali objavi intervju ali fotografije ljudi, ki jih je doletela nesreča.
- Zavedati se, da zbiranje informacij in njihova objava lahko ljudem povzroči škodo ali jih spravi v neugoden položaj. Iskanje novic novinarju ne daje pravice do arogance.
- Zavedati se, da imajo privatne osebe večjo pravico do nadzora informacij, ki so objavljene o njih, kot javni uslužbenci in tisti, ki žele dobiti oblast in vpliv ter zbuditi pozornost. Samo izjemna javna potreba lahko opraviči vdor v zasebnost neke osebe.
- Pokazati taktnost. Ne dovoliti, da ga zapelje nizkotna radovednost.
- Biti previden pri identificiranju mladoletnih osumljencev kriminalnih dejanj ali spolnih deliktov.
- Biti razsoden pri navajanju imen osumljencev pred uradno vložitvijo obtožnice.
- Najti ravnotežje med osumljenčevo pravico do pravične sodbe in pravico javnosti do obveščenosti.Neodvisno delo
Edini interes novinarjev mora biti pravica javnosti do obveščenosti.

Novinar mora:

- Izogibati se nasprotujočim se interesom, resničnim ali navideznim.
- Izogibati se zvezam in aktivnostim, ki bi lahko kompromitirale njegovo dobro ime ali škodovale verodostojnosti.
- Odreči se darilom, uslugam, nagradam, brezplačnim potovanjem in posebnemu tretmanu ter se izogibati dodatni zaposlitvi, aktivnosti v politiki, državnih uradih in službah in javnih organizacijah, če bi to lahko kompromitiralo njegovo neoporečnost.
- Razkriti neizogibne konflikte.
- Biti pazljiv in pogumen, ko gre za odgovornost vplivnih ljudi.
- Odkloniti poseben tretman oglaševalcem in posameznikom ali skupinam s posebnimi interesi ter se upreti njihovim poskusom, da bi vplivali na poročanje.
- Biti pazljiv pri virih, ki ponujajo informacije v zameno za usluge ali denar; izogibati se nudenju plačila za novice.Odgovornost
Novinarji odgovarjajo svojim bralcem, poslušalcem, gledalcem in drug drugemu.

Novinar mora:

- Razložiti in pojasniti poročanje in biti pripravljen na dialog z javnostjo glede novinarskega obnašanja.
- Spodbujati javnost, da izrazi svoje pritožbe v zvezi s poročanjem javnih občil.
- Priznati napake in jih takoj popraviti.
- Razgaliti neetnične postopke novinarjev in medijev.
- Držati se istih visokih meril, ki jih zahteva od drugih.Prevod Lojzka Iskra, Ljubljana, Slovenija, september 1999.

Besedilo izvirnika: Code of Ethics 


 
Nedopusten napad Gregorja Golobiča na novinarja in urednico TV Slovenija natisni
Združenje novinarjev in publicistov protestira zoper politično motivirane pritiske na uredništvo informativnega programa TV Slovenija, ki si jih je privoščil predsednik stranke Zares in minister vladne koalicije Gregor Golobič.

Prvak Zares je v izjavi za javnost 29. maja 2009 osebno napadel novinarja Mateja Hlebša in urednico TV Slovenija Rosvito Pesek, potem ko je TV Slovenija poročala o kreditih, ki jih je odobrila NLB banka v večinski državni lasti za potrebe podjetja Ultra, katerega pomemben solastnik je preko nizozemske podružnice Ultra Sum tudi Golobič.

V izjavi za javnost je Golobič očital novinarju TV Slovenija Mateju Hlebšu, da naj bi v nasprotju z načeli profesionalne novinarske etike navedel lažne trditve z namenom „politične diskvalifikacije in poskusa preusmerjanja pozornosti oziroma preprečevanja nadaljnjega razkrivanja spornih početij uprav bank, njihovih nadzornih svetov in prejšnje vlade, k čemur je zavezana stranka Zares".

Golobič je novinarju Hlebšu in urednici Peskovi očital še orkestrirano manipulacijo in insinuacije, „skupaj s serijo anonimk, narejenih v najslabši maniri opozicijske stranke SDS", kar naj bi ga „osebno in stranko Zares še dodatno" utrjevalo v prepričanju, da odpirajo „prava vprašanja" in vztrajajo na „pravih zahtevah".

Golobičevo argumentiranje napada na novinarja in urednico TV Slovenija in njegovo „načelno" zavzemanje za razkrivanje spornega početja uprav bank v državni lasti pri dodeljevanju posojil nekaterim podjetjem na podlagi dvomljivih garancij, se je izkazalo za popolnoma neverodostojno le nekaj dni za tem. Predsednik stranke Zares je namreč 3. junija 2009 medijem priznal, da je v preteklosti lagal novinarjem, ko je prikril svoj lastniški delež v nizozemskem podjetju Ultra Sum.

Ob tem ZNP opozarja, da so o poslih ministrovega podjetja z državno banko poročali tudi nekateri drugi osrednji mediji, pa njihovi novinarji in uredniki niso bili tarča tako žolčnih izpadov ministra Golobiča kot novinar in urednica TV Slovenija. To samo dodatno potrjuje, da si Zares z vsemi oblikami pritiskov prizadeva, da bi kot stranka vladne koalicije onemogočila kritične novinarske glasove v medijih, na katere ima vpliv vladajoča politika.

Predsednika vlade Boruta Pahorja ob tem zadnjem napadu na delo novinarjev in urednikov znova pozivamo, da s svojo avtoriteto vpliva na strankarske in koalicijske kolege v vladi ter vladne politične nameščence v medijih, na katere ima vpliv vladajoča politika, naj prenehajo z vse bolj brezobzirnimi političnimi pritiski in osebnimi napadi na posamezne novinarje in urednike v uredništvih teh medijev.

Upravni svet Združenja novinarjev in publicistov

Ljubljana, 5. junij 2009 

 
Danes v Delu, čez dva tedna v Dnevniku narobe? natisni
Ljubljana, 28.5.2009 - Nove standarde objavljivosti sta Dnevnik in Rok Praprotnik postavila z velikim naslovom »Falcona bodo popravljali z varščino pobrano od grškega ladjarja« na današnji naslovnici časopisa. Naslov je priredba informacije, kako bodo plačana popravila za Falcona, ki jo je v Delu 16. maja (na drugi strani) objavil Dejan Karba, ki navaja tudi vir trditve: državnega sekretarja Uroša Keka. Kek je pravzaprav v Delu popravil izjavo obrambne ministrice pred tem, ki je povedala, da bo popravilo plačano iz varščine in najemnin, ki jih je država za letalo v zadnjih letih pobrala. "Novica" v Dnevniku, ki je stara dva tedna, pa je tudi napačna: Dnevnik govori o varščini, ki jo je za letalo plačal grški ladjar. Falcona  je imelo v najemu ameriško podjetje, ki ga vodi ameriški državljan. Za tiste, ki jih zanimajo dejstva: le njegov priimek je grški.  
 
<< Začetek < Prejšnja 31 32 33 34 Naslednja > Konec >>

Stran 31 od 34
facebook

twitter

Aktualno

Vabilo

Vabljeni k ogledu pogovorov s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jih bo v živo prenašal www.euportal.siPogovori bodo potekali v torek, 2. 2., med 15.30 in 17.30, in v sredo, 3. 2.,  med 17.00 in 18.30.

 
Gregor Knafeljc, stara zgodba
Mnogi novinarji glasno protestirajo, ker je novi odgovorni urednik tiskovni predstavnik podjetja brez ene same izkušnje iz novinarstva. Seveda je to sprenevedanje. V slovenskem medijskem prostoru je bilo podobnih nastavitev s strani kapitala (beri: politike) že nič koliko. Tu izkušnja manj ali več ni pomenila praktično nič. Še več, mnogi izkušeni novinarji in uredniki, ki so postali odgovorni uredniki, so bili povsem nesposobni. Da je to res vidimo njihove rezultate - naklade in branosti so zaradi nesposobnega vodenja tako padle, da se nekateri mediji ne bodo nikoli več pobrali. Mnogi zato životarijo in odpuščajo, nekateri pa bodo celo povsem propadli.
Preberite več ...
 
Kazenski pregon zoper novinarja Kršinarja

Vabimo vas k spremljanju kazenskega postopka zoper novinarja Reporterja Igorja Kršinarja in fotografa Primoža Lavreta zaradi domnevne razžalitve nekdanjega načelnika jugoslovanske Udbe Silva Gorenca. Predobravnavni narok v zadevi bo potekal v četrtek, 13. novembra, ob 12.30 uri na okrožnem sodišču v Ljubljani, kar je natanko mesec dni potem, ko sta se morala novinar in fotograf zaradi podobnega postopka zglasiti na sodišču na pobudo zasebnega tožilca, nekdanjega načelnika slovenske Udbe Janeza Zemljariča.

Preberite več ...
 
© 2007 Združenje novinarjev in publicistov.
Izdelava spletne strani: Alteralis, Matej Puntar s.p.
Vaš brskalnik ne podpira CSS-a.