Kdo odloča na ministrstvu za kulturo? natisni
Ljubljana, 19.03.2009 - Združenje novinarjev in publicistov izraža začudenje nad ravnanjem ministrice za kulturo Majde Širca ob izbiranju novega generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu za kulturo. Sodeč po izjavah izbranega kandidata za ta položaj Marka Crnkoviča, ga ministrica Širca ni predlagala v postopek imenovanja zaradi odklonilnega mnenja t.i. civilne družbe in strokovne javnosti. To samo po sebi ne bi bilo sporno, če bi bili ti postopki sodelovanja civilne družbe javni, predpisani v zakonodaji in bi nediskriminatorno zajeli vse civilnodružbene organizacije in strokovno javnost na področju medijev. Če ministrica ne bi vabila le tistih, za katere je javno znano, da so ji politično zelo blizu.

Združenje novinarjev in publicistov je organizacija, ki združuje strokovnjake, raziskovalce medijev in medijske profesionalce na različnih področjih medijskega ustvarjanja. Čudi nas, da v proces izbire direktorja direktorata za medije nismo bili vključeni na enakopraven način, kot so očitno nekatere druge organizacije in društva, ki jim je ministrica - kot je razbrati iz izjav zavrnjenega kandidata Marka Crnkoviča - v postopku prijazno omogočila celo uveljavitev veta na njeno lastno izbiro. Niti v uradnem listu niti v katerem od medijev nismo zasledili javnega poziva ministrstva za kulturo, da lahko kot strokovna in poklicna organizacija na področju medijev sodelujemo pri izbiri kandidatov za generalnega direktorja direktorata za medije s svojim odklonilnim ali pritrdilnim mnenjem. Pričakujemo, da bo ministrica v nadaljnjih postopkih pri imenovanju direktorja enakopravno upoštevala tudi stališča Združenja novinarjev in publicistov ter drugih strokovnih in civilnodružbenih organizacij glede posameznih kandidatov za generalnega direktorja direktorata za medije, ki jih je doslej iz tega procesa diskriminatorno izključila.

Prav tako smo v ZNP neprijetno presenečeni, ker ministrica Združenja ni povabila v ekspertno skupino za pripravo sprememb medijske zakonodaje na ministrstvu za kulturo, v katerega je med drugimi vključen tudi predstavnik Društva novinarjev Grega Repovž. To razumemo kot nov poskus nesprejemljive izločitve določenega dela strokovnih organizacij na področju medijev iz javne razprave. Pričakujemo, da bo ministrica spremenila svojo prakso in k sodelovanju povabila ne samo določene interesne skupine, ki so ministrici politično blizu, temveč vse civilnodružbene organizacije, ki strokovno in profesionalno delujejo na področju medijev.

Upravni svet ZNP