Globa za informacijo natisni
Ljubljana, 19.2.2009 - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ocenjuje, da je ukrep inšpektorata za notranje zadeve, ki je za kršitev volilnega molka razglasil pogovor s psihologom Bogdanom Lešnikom, objavljen dan pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami v časniku Večer in časopisu naložil globo, primer kršenja temeljnih načel, na katerih temeljijo moderne demokratične družbe, tudi Slovenija.

Zakon o volilni in referendumski kampanji povsem jasno določa, kaj je volilna propaganda, kdo jo sme voditi in financirati. Po zakonu je volilna propaganda dovoljena le organizatorjem volilne kampanje. Če to stori kdorkoli drug, ga lahko doleti globa. Objavljen novinarski pogovor nikakor ni tovrstna oblika predvolilne propagande, ki jo ureja zakon in za katero tudi zapoveduje, da ni dovoljena v času volilnega molka. Široko razumevanje volilnega molka, ki sega onkraj ustavnih načel o zagotovljeni svobodi medijev, pomeni, da bi morali dan pred volitvami ustaviti ves tisk in prepovedati vse druge medije, ki bi sporočali karkoli, kar bi bilo po vsebini in smislu povezano z volitvami: skoraj vsaka informacija in mnenje lahko vpliva na rezultat volitev. 

  

Če bo obveljalo razumevanja zakona, kot ga tolmači inšpektorat, bodo morali v prihodnje na dan volilnega molka tudi državljani paziti, da na delovnem mestu, v gostilni, soseščini ali celo pred svojimi najbližjimi ne omenjajo česarkoli, povezanega z politiko. V nasprotnem primeru jim grozi, da jih bodo državni inšpektorji oglobili, ker si drznejo leta 2009 javno govoriti o volitvah in političnih voditeljih.

ZNP opozarja, da številne demokratične države ne poznajo instituta volilnega molka niti za tiste, ki so udeleženci volilne kampanje, torej za stranke in politike, saj pomeni prekomerno omejitev svobode govora in združevanja, za katero ni razumnega razloga.

Težava organov pregona je, da črpajo iz nedemokratične tradicije nekdanjega političnega režima, ki ni temeljil na spoštovanju pravic in svoboščin posameznikov in je zatiral načelo svobode govora, združevanja in tiska. Ta tradicija je ostala globoko zakoreninjena v pravnih aktih in praksi.

Združenje nasprotuje tudi zakonski prepovedi objave javnomnenjskih raziskav v medijih v tednu pred volitvami, ker onemogoča volivcem, da bi izvedeli, kakšni premiki se dogajajo v političnem polju zadnje dni pred volitvami, kar vpliva tudi na njihovo odločanje in izzid volitev.  Neinformiranim volivcem je namreč s tem odvzeta možnost suverenega odločanja do trenutka, ko oddajo svoj glas.