Je lahko odgovorni urednik vsak? natisni
Ljubljana - Po zadnji raziskavi o branosti, rezultati so bili objavljeni 23.1.2009, bralce izgubljajo vsi veliki slovenski dnevniki. Posebej izstopajoč pa je padec dnevnika Večer, ki je v primerjavi z letom prej izgubil kar 22.000 bralcev, kar je precej več kot vsi drugi veliki dnevniki (Slovenske Novice, Delo, Dnevnik in Finance). Podatki so najverjetneje povezani z eno od najbolj nenavadnih odločitev lastnikov tiska v državi, ki so se odločili, da uredništvo velikega časopisa ne potrebuje vodenja in za odgovornega urednika imenovali kar direktorja Uroša Skuhalo. Direktor ima sicer vso potrebno izobrazbo in kvalifikacije, da bi ga v uredništvu lahko zaposlili kot novinarja pripravnika, zaradi pomanjkanja izkušenj pa že za resornega urednika v resnem časopisu ne bi mogel niti kandidirati. Da takšno pojmovanje pomena vodenja uredništva ne bo brez posledic med uredniki in novinarji, pa tudi med bralci, je bilo pričakovano. V ZNP upamo, da bodo lastniki nerazumno odločitev spremenili prej kot bosta padec branosti in naklade še hujša in bosta prizadeli zaposlene in – ker je časopis tudi pomembna regionalna ustanova – vso Štajersko. Podatki o raziskavi branosti in primerjave so dostopni na spletnem naslovu www.nrb.info.