Uprava Dela ustavila postopek proti Bojanu Budji natisni
Uprava časopisne hiše Delo je sporočila, da so ustavili disciplinski postopek proti novinarju in uredniku Bojanu Budji. Del odločitve je tudi dogovor, da disciplinskega postopka, ki je potekal, javno ne bodo več komentirali. Združenje novinarjev in publicistov pozdravlja odločitev uprave, da ustavi postopek, ki je potekal proti izvršnemu uredniku, ki je ravnal profesionalno pravilno, ker ni objavil nepodpisanega članka, ki je vseboval neresnične podatke iz bralcem prikritih virov in pravno absurdna sklepanja.

Ljubljana, 30.10.2008 

ZNP ocenjuje, da je strokovna razprava, ki je potekala ob tem primeru pomembna, saj odpira resne dileme o pravilih ravnanja novinarjev in urednikov in spoštovanju teh pravil v vseh slovenskih medijih in ne le v Slovenskih novicah.

Temelj novinarske profesije in celotne medijske industrije sta resnicoljubnost in preverjanje. Objava nepreverjenih in neresničnih informacij, ki povrhu vsebujejo ostre obtožbe posameznikov, ki nanje niso imeli možnosti odgovoriti, nima nikakršne povezave z novinarstvom in s takšnim neetični ravnanjem, do katerega občasno prihaja v številnih medijskih hišah slovensko novinarstvo izgublja ugled in zaupanje javnosti.

Zlorabe zaupanja bralcev z nepoštenim ravnanjem urednikov in novinarjev, če do tega pride, ogrožajo tudi javno zaupanje v načelo svobode tiska.

Združenje se zaveda, da so novinarji in uredniki le ljudje in zato zmotljivi, a opozarja, da profesionalna pravila za primere napak določajo obveznosti. Novinarji in uredniki so po etičnih pravilih, ki veljajo, napake dolžni na ustrezen način popraviti in se bralcem zanje opravičiti. Če tega ne storijo, lahko njihovi bralci sklepajo, da ni šlo le za človeško napako, slabo preverjanje ali kaj podobnega.

Uredništvo Slovenskih novic, ki je objavilo zapis „Bomo vračali tudi stanovanja", bralcem ni ponudilo pojasnila, čigave trditve je navajalo, kdo je opravil pravno smešna sklepanja in tudi ni objavilo nobenega popravka.

Združenje upa, da bo uprava, ki je soodgovorna za zagotavljanje spoštovanja profesionalnih pravil ravnanja in s tem ohranitev zaupanja bralcev, ki je temelj prodaje časopisov in tudi oglasnih prihodkov, poskrbela za ustrezne ukrepe tudi na tem področju, ki morajo - v dobro vseh - predvsem zagotoviti, da bi bilo v prihodnje takšnih spodrsljajev čim manj.

 

Kronologija dogajanja v Primeru Budja

 

 Ljubljana, 17.10.2008 -  Združenje novinarjev in publicistov je upravo časopisne hiše Delo zaprosilo za pojasnila o postopku odpovedi delovnega razmerja uredniku Slovenskih novic Bojanu Budji:

Upravni svet Združenja po doslej dostopni dokumentaciji o primeru ugotavlja, da je urednik ravnal profesionalno pravilno, ko je zavrnil objavo članka, ki je temeljil na povsem neresničnih informacijah, ki si jih je izmislil neznani avtor in pravno neumnih sklepanjih, kako nameravata Gregor Golobič in Janez Janša doseči, da bi državljani, ki so stanovanja odkupili po t.i. Jazbinškovem zakonu, morali ta znova odkupovati.

Združenje pričakuje pojasnila uprave časopisne družbe, zakaj zaradi pravilnega ravnanja ukrepa proti uredniku in hkrati tudi pojasnilo, ali so sproženi kakšni postopki, ker je bil sporni zapis - sicer z več popravki - objavljen.

Združenje opozarja, da je temelj novinarske profesije in celotne medijske industrije resnicoljubnost in preverjanje. Zavajanje javnosti z izmišljotinami brez preverjanja, mora biti za kakršnokoli resno založniško hišo nesprejemljivo ravnanje.

Združenje novinarjev ocenjuje, da bi bilo modro, če bi zapis „Bomo vračali tudi stanovanja", ki je bil v Slovenskih novicah kasneje objavljen, z vidika spoštovanja novinarske etike ocenilo Častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije. Poudarjeno opozorilo 150.000 državljanom, ki so odkupili stanovanja pred desetletji, da morajo biti zaskrbljeni, je namreč mogoče razumeti kot primer zlorabe moči medija, ki namerno zavaja svoje bralce.

Novinarji in uredniki neresnične informacije, ki so si jo sami izmislili in za katero je tudi zaradi razsodb ustavnega sodišča, ki se nanašajo na zakonodajo v obdobju nastajanja države, jasno, da so popolna neumnost, niso - kot bi bili dolžni po profesionalnih standardih - na ustrezen način popravili in se bralcem za zavajanje opravičili.

Po odzivu uprave Dela se bo upravni svet odločil, kako nadaljevati postopke. 

 

O postopku odpovedi delovnega razmerja Bojanu Budji

Pojasnila o ravnanju ZNP po prošnji urednika  Bojana Budje ob sproženem postopku odpovedi delovnega razmerja in izjava IO aktiva novinarjev Dela

 

Ljubljana, 20.10.2008 -  Uprava časopisne hiše Delo nas je v odgovoru na dopis Združenja o postopku proti uredniku slovenskih novic Bojanu Budji obvestila, da je odgovorni urednik Marjan Bauer odredil objavo članka, ki je temeljil na neresničnih informacijah, ki si jih je izmislil neznani avtor in pravnih sklepanjih neznanega avtorja, kako nameravata Gregor Golobič in Janez Janša doseči, da bi državljani, ki so stanovanja odkupili po t.i. Jazbinškovem zakonu, morali ta znova odkupovati. Postopek proti Budji poteka, ker odločitve odgovornega urednika Bauerja o objavi članka s takšnimi trditvami Budja ni uresničil. O vprašanjih pravilnosti in profesionalnosti ravnanja odgovornega uradnika, če je res postavil takšno zahtevo, se uprava v postopku - kot je mogoče razumeti iz odgovora - ne opredeljuje, ker bi bilo to mogoče razumeti kot poseg v avtonomijo uredništva

Združenje je upravo z dodatnim dopisom znova opozorilo, da pri presoji ravnanja nižjega urednika ni mogoče mimo premisleka o pravilnosti zahteve odgovornega urednika, pri čemer se Združenje sklicuje na Zakon o medijih in temeljne akte časopisne hiše Delo. V primeru, če je odgovorni urednik zahteval povsem neetično ravnanje od izvršnega urednika, ki je v laičnem jeziku v tem, da je zahteval, da mora časopis zavajati bralce s povsem izmišljenimi in neresničnimi informacijami, izvršnega urednika ni mogoče sankcionirati, ker takšnega navodila - o katerem ta sicer trdi, da ga ni prejel - ni uresničil. Tudi dodatnih nekaj 100.000 brezplačnih izvodov časopisa, ki so bili - kot kaže - povezani z omenjeno neresnično zgodbo, položaja ne spremeni. Združenje ob tem opozarja, da so reklamni izvodi praviloma odločitev uprave (razlogi so poslovni) in ne uredniška stvar (razlogi so uredniški). Še posebej zaradi nadvse očitne profesionalne spornosti teksta, si je uredniške razloge za dodatno breplačno distribucijo težko predstavljati.

Združenje upravo - znova - opozarja na spornost predhodnega disciplinskega postopka proti uredniku Budji, zaradi izdaje poslovne skrivnosti in opozarja, da je uprava povsem spregledala, da je urednik ravnal v skladu s pravili, ki veljajo v novinarski skupnosti (o preverjanju), sklicevanje na poslovno skrivnost pri zgodbi, katere namen je objava v nakladi 100.000 izvodov in informiranje javnosti, pa je doslej ostalo povsem neutemeljeno. Še posebej, ker so isto zgodbo že prej in hkrati preverjali tudi v drugih medijih in nikomur na misel ni padlo, da bi pri tem lahko šlo za kršitev „poslovne skrivnosti" kakšnega uredništva.

Združenje upravi Dela predlaga, da zaustavi postopke proti uredniku Bojanu Budji, dokler domnevne neprofesionalnosti ravnanja v uredništvu Slovenskih novic ne preveri ustrezno strokovno usposobljeno telo, da bi se tako uprava in novinarji izognili nepotrebnim sodnim sporom, ki ne morejo koristiti nobeni v spor vpletenih strani. Združenje tudi meni, da bi morala uprava obnoviti prvi disciplinski postopek proti Budji, ki je potekal zaradi nevarovanja poslovne skrivnosti  in sprejeti obratno odločitev, ker je - vsaj po doslej dostopnem - nedopustno, da uprava sankcionira profesionalno pravilno ravnanje in je to tudi slab vzgled vsem novinarjem in urednikom, ki jih zaposluje časopisna hiša.

Združenje bo o primeru spet razpravljajo, ko prejme dodatna pojasnila. 

 

Izjava IO aktiva novinarjev Dela o postopku odpovedi delovnega razmerja novinarju Slovenskih novic Bojanu Budji:

Čeprav novinarji Slovenskih novic po lastni volji niso člani Aktiva novinarjev Dela, se IO ob primeru novinarja Budje (ki se je na IO tudi sam obrnil) čuti dolžnega sprejeti naslednje stališče (usklajeno na današnjem sestanku). Članek, ki ga Budja kot izvršni urednik ni objavil in si s tem nakopal postopek za odpoved delovnega razmerja, je najčistejši primer neprofesionalnega in vsiljenega prispevka s preočitnim predvolilnim političnim namenom. Avtor besedila je neprepoznaven, vsebina očitno potvorjena in pravzaprav lažnjiva, slog aboten. Ko je Bojan Budja objavo zavrnil, je prav gotovo ravnal profesionalno, kakor ugotavljata že obe slovenski novinarski organizaciji (DSP in ZNP). Zato IO Aktiva novinarjev Dela odločno nasprotuje postopku odpovedi delovnega razmerja, ki ga je začela Delova uprava.

IO Aktiva novinarjev dela Peter Kolšek, predsednik

Ljubljana, 20. oktobra 2008