Zakon o RTV uvaja nevarno komercializacijo! natisni

 Konec novembra je odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino, ki mu predseduje Majda Potrata, na pobudo poslancev Franca Jurija (Zares), Andreje Rihter (SD) in Ljuba Germiča (LDS) sprejel sklep, da Slovenija od Sveta Evrope oziroma od oddelka za medije Generalnega direktorata za človekove pravice pri Svetu Evrope pridobi uradno mnenje o zakonu o RTV Slovenija.

Slovenija je to uradno mnenje že prejela in čeprav govori tudi o dobrih straneh zakona o RTV oziroma o posameznih posodobitvah, pa je njihova končna opredelitev do zakona v resnici za zakon uničujoča in za RTV ter njeno javnost zaskrbljujoča!

Svet Evrope namreč poudarja:

»17. člen se lahko interpretira na tak način, da omogoča javnemu RTV servisu tudi komercialno oddajanje pod pogojem, da je bila izvedena ločitev obeh funkcij. To ni običajna praksa in sprašujemo se, ali  to v resnici služi interesom javnega servisa. Komercialni cilji lahko ustvarjajo tudi napačne spodbude. »

 

Združenje novinarjev in publicistov je s tem pridobilo še eno mnenje o tematiki, okrog katere se v sedanji pred referendumski kampanji krešejo različna mnenja. Stališče Sveta Evrope pritrjuje vsem tistim, tudi ZNP-ju, ki že vseskozi trdijo, da zakon Majde Širca, Zaresa in koalicije v resnici spodbuja nebrzdano komercializacijo na RTV, da to predstavlja tudi razgradnjo dela javnega poslanstva RTV, katere obvezni plačniki so vsi lastniki elektro priključka. In da takšna komercializacija RTV, ki jo spodbuja novi zakon, v resnici predstavlja poligon za vpad strankarskega finančnega zasebništva na RTV. Vse to pa bodo morali plačati državljani preko obveznega RTV prispevka in ob vsakoletnem poviševanju tega prispevka, kar zakon tudi uvaja. Ob tem naj spomnimo, da ima RTV v lastni za 62 milijonov evrov delnic Eutelsata in kar polovico teh sredstev naj bi nova oblast zapravila že v planu za leto 2011.

To pa je dodaten pomemben razlog, da volilci zakona o RTV na referendumu ne potrdijo.

 

Za Združenje novinarjev in publicistov

Igor Kršinar

 

 

Prilagamo tudi faksimile originala tega pomembnega mnenja Sveta Evrope