Odbor ZNP RTV SLO nasprotuje pobudi o medijski/novinarski zbornici natisni
Odbor ZNP RTV SLO meni, da je pobuda o medijski/novinarski zbornici v nasprotju s pravico vsakega posameznika, da se svobodno in prostovoljno vključuje v različne oblike združevanja oziroma povezovanja – tudi profesionalnega. Obvezno članstvo v nekakšni medijski/novinarski zbornici bi tudi z vidika sedanjih različnih oblik novinarskega povezovanja (Društvo novinarjev Slovenije, ZNP) predstavljalo eksluzivistično prisilo, kar je povsem nesprejemljivo.

Prav tako odločno nasprotujemo izraženemu namenu ministrstva za kulturo, da bi bilo pripravljeno del javnih pooblastil prenesti na takšno zbornico in jo tudi financirati , ne da bi pred tem sploh samo opredelilo, ali vsaj vedelo, s čim naj bi se takšna zbornica sploh ukvarjala, kakšna dejanska pooblastila bi imela (si želi imeti), kaj to pomeni za status novinarskega poklica, kaj je z licencami itn. Prav to vnaprejšnje pristajanje ministrstva za kulturo na takšno zbornico nas utrjuje v prepričanju, da gre v resnici za politično odločitev, ki ima lahko, ko gre za svobodo izražanja, govora in tiska, daljnosežne posledice, če se izrazimo zelo milo. V to nas prepričuje že dosedanja izjemno sporna, nedemokratična »vrednostna« usmeritev osnutka zakona o medijih, ki je sprta s pravno državo, s svobodo medijev, s pravico do različnosti (tudi ideološke, politične) in ki nič kaj sramežljivo preko 95. člena osnutka zakona o medijih v resnici v javni prostor uvaja verbalni delikt zloglasnega 133. člena, zakamufliranega pod pojem »sovražnega govora«.

Zaradi vsega tega tudi v kakršnokoli dobronamernost ideje o medijski/novinarski zbornici ne verjamemo. Prepričani smo namreč, da si Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga vodi I. Jurančič, kot »idejni oče« te pobude prizadeva okupirati javna medijska ali/in novinarska pooblastila (tudi določena finančna sredstva), kar je popolnoma nesprejemljivo. Skrajno vprašljivo je tudi, da pobudniki te zbornice njeno ustanovitev pričakujejo (zahtevajo) od države, čeprav je popolnoma jasno, da bi morala skupna profesionalna prizadevanja v novinarstvu (ne glede na razlike med kolegi) v resnici narediti vse, da bi novinarstvo postalo vse bolj ločeno od države in vse manj odvisno od politike, kar je tudi njegovo izvirno etično poslanstvo.

Odbor ZNP RTV SLO zato pričakuje, da bo pobuda o ustanovitvi medijske/novinarske zbornice iz naštetih razlogov umaknjena iz razprave o novem zakonu o medijih. Namesto tega bi od DNS in Sindikata novinarjev Slovenije pričakovali več demokratičnih in izvorno etičnih ter profesionalnih rešitev v omenjenem zakonu, katerega osnutek je sramoten za državo, ki sebe imenuje demokratična, svobodna in pravna.

 

Za Odbor Združenja novinarjev in publicistov RTV SLO

Vinko Vasle


Ljubljana, 6. oktobra 2010