ZNP proti neargumentiranim napadom zveze borcev na novinarja natisni
Združenje novinarjev in publicistov zavrača poskuse ZZB NOB, da bi z blatenjem diskreditirali raziskovalno delo novinarjev Jožeta Možine (RTVS) in Tina Mamića (Primorske novice), s tem ko je na javni tribuni njuna imena izpostavljala kot primera neobjektivnega novinarstva. Borčevska organizacija jima je očitala, da naj bi izražala zaničevanje do partizanskega gibanja in se ne strinjala z izjavo mešane zgodovinske komisije o fojbah. O tem je po elektronski pošti obvestila tudi novinarje. Diskreditacije so toliko bolj absurdne, ker zveza borcev za svoje napade na novinarja ni navedla niti enega argumenta oz. dejstva, tega ni storila niti na poziv enega od novinarjev.

ZNP opozarja borčevsko društvo, da po padcu enopartijskega monopola pred dvajsetimi leti nihče, niti zveza borcev nima več monopola nad zgodovino. Raziskovanje le te sodi v domeno svobode govora in medijske avtonomije in je velik strokovni izziv novinarjem iz zgodovinarjem, ki bi ga borčevska organizacija lahko pospešila z raziskavo odgovornosti v lastnih vrstah, kar bi prispevalo k stapljanju nasprotij, ne pa da napada delo raziskovalcev, ki se prebijajo čez zaroto molka. Ugotavljanje dejstev, odgovornosti in prikrivanja revolucionarnega terorja sodijo med temeljne izzive slovenske publicistike, zgodovine in raziskovalnega novinarstva, saj gre za tragično obdobje, ki prav zaradi prikrivanja še vedno razdvaja slovensko družbo.

Združenje novinarjev in publicistov

Upravni svet

Igor Kršinar, predsednik združenja

 

Vsebina elektronske pošte, ki jo je borčevska organizacija pošiljala medijem

Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica je v torek, 23.3.2010, pripravilo v Desklah svojo redno letno skupščino.  Organizacija je s svojimi 3585 člani, od katerih je več kot 1.600 rojenih po vojni, najštevilčnejša med bočevskimi organizacijami v Sloveniji.  Razpravljalci na skupščini so med drugim opozorili na 10. obletnico že malo pozabljenega dokumenta skupne slovensko-italijanske zgodovinske komisije 14 zgodovinarjev, po sedem iz vsake države, ki so po strokovni plati obdelali obdobje med in po II. svetovni vojni. Pri tem so pokazali na posameznike, kot so Jože Možina iz TV Slovenija in Tino Mamič iz Primorskih novic, ki s svojimi prispevki prikazujejo to isto obdobje povsem drugače. Vsi, še posebno pa mladi, bi morali poznati resnico o fojbah, so poudarili razpravljalci. Zelo malo se piše in govori o osvoboditvi Trsta in Gorice, kar pa  izrablja italijanska stran, ko trdi, da je bila jugoslovanska partizanska vojska pod vodstvom maršala Tita okupatorska vojska. IX. korpus, kot sestavni del jugoslovanskih partizanskih enot, sestavljen pretežno iz Primorcev, na svoji zemlji ni bil okupator, ampak je okupatorja pregnal in omogočil, da je Primorska spet postala slovenska in sestavni del slovenske države. Kako zagrizena  je lahko aktivnost pri sprevračanju zgodovine kaže tudi dejstvo, da soglasja k imenovanju predavateljev o fojbah v Italiji dajejo združenja sorodnikov nekdanjih žrtev in tistih, ki so se izselili.  Veliko poleta pri sprevračanju zgodovine jim dajejo nesoglasja in razmere pri nas. V posebni izjavi so borci drugim zapisali: »Pozivamo organe in nosilce odgovornih državnih in družbenih funkcij, da storijo vse, da se gospodarske, socialne in splošne družbene razmere v naši državi čimprej umirijo. Pozivamo jih, da najdejo izhod iz položaja, ki že močno spodjeda temeljne, težko pridobljene  svoboščine, to pa je predvsem pravica do dela in socialne varnosti.«  Organizacija se bo aktivneje vključila v jesenske lokalne volitve tako, da bo podprla tiste kandidatne liste, na katerih bodo na izvoljivih mestih kandidati, zagovorniki vrednot NOB.