Izjava Združenja novinarjev in publicistov o osnutku Zakona o RTV Slovenija natisni

Združenje je na svojem letnem občnem zboru 20. marca 2010 sprejelo naslednjo izjavo:


ZNP je ugotavlja, da celoten predlog osnutka zakona ni primeren za nadaljno obravnavo zato od zakonodajalca pričakuje, da bo zakon umaknil iz naslednjih razlogov:


  • Sprejemanje zakona o RTV krši nujno hierarhijo pravnih aktov, saj bi predhodno moral biti sprejet zakon o medijih.

  • Pravno organizacijska oblika, ki jo predvideva osnutek je neobstoječa; je nevaren politični esperiment z zaposlenimi in javnostjo, ki plačuje RTV prispevek.

  • Osnutek, ki predvideva astronomske nagrade bodoči upravi RTV, razgalja, da bodo glavni motiv bodoče uprave, ki jo želi postaviti vladajoča politika, komercialni prihodki, ki pa se lahko povečajo le z nebrzdano komercializacijo programov. To je v popolnem nasprotju z evropskimi direktivami.

  • Način izbire oz. imenovanja svetnikov RTV kaže na neposredno namero vladajoče politike, da si v celoti politično, kadrovsko organizacijsko in medijsko podredi celoten zavod. Predlog tudi presenetljivo niža že sedaj obstoječe demokratične standarde zastopstva manjšin in civilne družbe v programskem svetu.

  • Nespodobna je namera zakonodajalca, da tretji televizijski program, namenjen poročanju iz parlamenta, ki je sedaj avtonomen, politično in ideološko olastnini s tem, ko ga podredi neposredno državnemu zboru. To je proti evropska in preddemokratična praksa.