Višje sodišče zavrnilo odredbo zoper Dnevnik natisni

Ljubljana, 7. oktobra 2009 - Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom ugodilo pritožbi Dnevnika in zavrnilo sklep o izdani začasni odredbi zoper časnik v zadevi italijanskega poslovneža Pierpaola Ceranija. Višje sodišče v Ljubljani je v celoti sledilo vsem pritožbenim navedbam Dnevnika in se postavilo na stališče, "da je pisanje, zaradi katerega je bila vložena začasna odredba, ne glede na to, ali je resnično ali neresnično, žaljivo ali ne, dopustno in v interesu javnosti".

Sodišče je vsebino pisanja obravnavalo kot vrednostne sodbe, pri čemer iz zapisov jasno izhaja, da gre za izjave o dejstvih.

Po mnenju odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič je višje sodišče v tem primeru tako odstopilo od do sedaj veljavne sodne prakse in stališč višjega sodišča v Ljubljani, zato bo Cerani izkoristil vsa pravna sredstva za zaščito svojega ugleda in dobrega imena pred "nedopustnimi in neutemljenimi napadi". 

Kot je znano, je ljubljansko okrajno sodišče 9. septembra odločilo, da zavrne ugovor Dnevnika zoper začasno odredbo, s katero je omejilo poročanje Dnevnika o Ceranijevi poslovni preteklosti. Dnevnik je tedaj napovedal, da bodo vložili pritožbo zoper sklep sodišča, s katerim je to zavrnilo ugovor zoper začasno odredbo.

Okrajna sodnica Katarina Novšak Kaplan je namreč avgusta z začasno odredbo Dnevniku prepovedala poročati o Ceraniju, ki je od Boška Šrota odkupil tretjino Kolonela. Ceranijeva odvetnica Zidar Klemenčičeva je septembra zatrdila, da začasna odredba "prepoveduje zgolj to, da se o Ceraniju piše z uporabo besedne zveze, da je vpleten v številne zgodbe z domnevnim kriminalnim ozadjem".