Odbor DZ za kulturo o honorarnih novinarjih na RTVS natisni
Ljubljana, 4. septembra 2009 - Odbor za kulturo je o problematiki honorarnih delavcev na RTVS sprejel sklep, s katerim ministrstvo za kulturo poziva, da skliče sestanek predstavnikov Sindikata novinarjev Slovenije, RTVS in ministrstva, na katerem bi se pogovori o možnih načinih in rokih za odpravo domnevnih nepravilnosti pri zaposlovanju honorarnih sodelavcev RTVS. Prav tako je odbor vodstvu RTVS priporočil, naj pripravi celovito oceno stanja kadrovske politike s poudarkom na honorarnih delavcih in jo vključno s predlaganimi ukrepi posreduje odboru. V razpravi je Martin Tomažin v imenu honorarnih sodelavcev povedal, da se njihov položaj RTVS dolga leta ne ureja sistematično, na strani vodstva pa ne najdejo odgovornega, ki bi bil slednje pripravljen spremeniti. Povedal je, da si honorarni sodelavci na RTVS želijo, da bi se izdelalo kadrovske načrte za posamezne redakcije, izenačilo položaj pogodbenih sodelavcev na vseh uredništvih in odpravilo kršitve delovne zakonodaje ter da si 80 odstotkov honorarnih delavcev želi redne zaposlitve.